محصولات

محصولات شرکت کیان تجهیز گیتی دانش، شامل موارد زیر است

 • راکتور های مایکروویو
  • خشک کن
  • اسانس گیری
  • سنتز نانومواد
 • تانک های الکتروفورز
  • عمودی دوطرفه و یک طرفه
  • افقی
  • وسترن بلات (انتقال بلاتینگ)
  • ژل ریز افقی
 •  ​​​​​بلاک آلومینیومی